Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
01.09.2009 16:28 - Рила
Автор: noname2009 Категория: Туризъм   
Прочетен: 44978 Коментари: 29 Гласове:
2

Последна промяна: 01.09.2009 16:32


Рѝла е планина в Южна България, част от Рило-Родопския масив. Най-високият връх на Рила, Мусала, със своите 2925 м е и най-високият на Балканския полуостров. В Европа Рила се нарежда на 6-то място по височина след планинитеКавказ,Алпите,Сиера Невада,Пиренеите и Етна. От планината извират реките Искър,Марица,Места

Предполага се, че името Рила идва от тракийски. Най-напред наричали планината Донука, Дунакс, Доунакс (затова римляните я нарекли Донукас монс), а по-късно Роула или Рила, което означава многоводна планина. Названието не е случайно — в Рила има към 200 езера и множество минерални извори в разломните зони.. По билото на Рила минава Главни български вододел, който съвпада с Главния Балкански вододел, разделящ водосборните басейни на Черно и Егейско море.

География и геология 

Средната надморска височина на Рила е 1487 м, а общата площ - 2629 км2. Тя е най-високата планина в Балканския Полуостров - с връх Мусала (2925 m). По-голямата част от високите върхове (2 500 - 2 700 метра надморска височина) имат алпийски изглед. Типичен пример за това е Мальовица. Останалата част, най-вече в източна Рила представляват високопланински ливади.

Рила е съставена предимно от гранит и гнайс, смесени със стари кристални шисти и са част от Рило-Родопския масив - най-старата земна част в района. Образуването ѝ започва през Палеозойската ера и впоследствие при многобройни издигания през периода Терциер. В резултат на ледниковия период през Плейстоцена са образувани днешните алпийски форми с назъбени върхове, циркуси, дълбоки долини и обширни морени. Езерата на Рила са най-забележителното завещание от ледниковия период, като почти 190 от тях са разпръснати из планината, а Леденото езеро (2709 м), в северната част на връх Мусала е сред най-високите ледникови езера на Балканския полуостров (второ след Горното Полежанско езеро в Пирин).

 

Морфогеографски особености 

Рила е блоково-разломна планина (хорст) с куполообразна форма. Част е от най-старата суша на Балканите - Македоно-Тракийския масив. Изградена е от гранити,гнайси и кристалинни шини, формирани през палеозоя - преди повече от 250 милиона години. Планината е заледявана на няколко пъти през плиоцена, а алпийският ѝ релеф е формиран при последното (Вюрмското) заледяване преди 10-12 000 години, когато снежната граница на планината била на 2100 м надм.в. Над тази граница ледниците коренно променили съществуващия дотогава релеф, като образували дълбоки циркуси (огромни кресловидни вдлъбнатини, отворени от едната страна), остри карлинги (пирамидални върхове), скални зъбери (назъбени била), трогови и висящи долини, морени и други типични ледникови форми. Иван Вазов поетично оприличава Рила на „крепост, издигната до облаците, със своенравно изкроени гранитни бастиони... замръзнали в ефира подир последните трусове и конвулсии на мирозданието“.

 

Граници и дялове 

Огромният купол на Рила се издига над ограждащите я от всички страни планински котловини. Боровецката седловина (1305 м) свързва основния Мусаленски дял с ридовете Шипочан и Шумнатица на Ихтиманска Средна гора. Седловината Юндола (1375 м) и Аврамовата седловина (1295 м) свързват Рила с Родопите, връзката с Пирин е седловината Предел (1140 м), а с Верила - Клисурска седловина (1025 м). Рила заема площ от около 2400 км2.

Разделя се на четири обособени части:

  • Източна Рила — Източният (Мусаленски) дял е най-обширен и най-висок. В нея се намира най-високият връх, както и 12 от 18-те рилски върха над 2700 м. - Мусала,Ястребец,Иречек и др. В тази част са Мусаленските езера. Тук се намират и Маричините езеа, Ропалишките езера. В тази част на планината се намира курорта Боровец.
  • Централна Рила — Централната част (Скакавишки дял) на Рила е най-малката (1/10 част от площта на Рила) и е известна най-вече с ледниковите езера, които се намират там Рибни,Джендемски,Манастирски. В тази част се намира най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров — Смрадливото езеро. Тук се извисяват върховете Канарата,Черна поляна, Малък и Голям Скакавец, Рилец. Между реките Леви и Бели искър страховито се издига уединеното било на Скакавците - Голям Скакавец, Малък Скакавец, Пчелина и Свети Дух. Някога пътеката за товарни животни от Самоков за Рилския манастир преминавала по Прека река, започвайки от долината на Бели Искър. Друго по-известно било е това на Маринковица и Водния чал. То достига до Кобилино бранище - вододелната седловина между Скакавишка и Мальовишка Рила. В района на Голям Скакавец е разположено и може би най-тайнственото езеро в цяла Рила - Йозола.
  • Северозападна Рила — Заема близо 25% от територията на планината. Най-високият връх в тази област е връх Голям Купен, който е висок 2731 м. В тази част се намират и Седемте Рилски езера. Северозападният дял е известен с множество труднодостъпни красиви върхове и живописни езера.
  • Югозападна Рила — Най-високият връх на територията на югозападната част (Капатнишкият дял) е Ангелов връх. Площта на тази част е 30% от площта на планината. С изключение на най-северната си малка част, той няма алпийския облик на останалите дялове.
  • Лакатнишка Рила - Най-северният дял , както и най-ниският.Името му произлиза от най-голямата извираща от него река Лакатица.Още е известен като Доспейскага планина , на съседното село Доспей.За разлика от другите дялове той няма алпийски, субалпийски релеф и ледникови езера.По-голямата част е покрит с гори иглолисни, смесени и широколисни.Има и доста пасища по билото.Най-високият връх е Белчаница 1654м, други Сухарево 1636м, Ръжата 1581м, Викалата 1555м, Цвичила 1517м, Каркъмо 1498м, Бели камък 1447м, Капаклия 1423м, Цар Шишман 1418м, Марко 1411м, Елова могила 1262м, Радомирица 1229м, Хайдушка могила 1224м, Борска могила 1157м. Единствения маркиран път е Е4-свързващ Витоша,Верила,Рила,Пирин и славянска.Лакатнишка Рила е предложена като част от НАТУРА 2000 в зона Рила буфер ,но е отхвърлена .В източната и част се намира защитена месност Букова усойка.В нея са запазени многовековни букови гори.

 

Културни и природни забележителности
Рила е сред 100 национални туристически обекта. Важни места за любителите на туризма, историята и природата са обектите връх Мусала,СкакавицауСедемте Рилски езера,Рилският Манастир и др.

 

Климат 

Рила има типичен планински климат. На връх Мусала (2 925 м.) падат 2000 мм валежи годишно като 80% от тях са от сняг. Там са измерени най-ниските температури за планината - абсолютна минимална температура минус 31,2° С при средна месечна температура минус 11,6° С, измерена през февруари. Абсолютната максимална температура е 18,7° С. Отрицателните температури се задържат средно около 9 месеца, като често продължават до края на юни. Устойчиво повишаване на температурата се наблюдава към средата и края на юли. Но дори и през летните месеци температурата не се задържа трайно над 10° С. От 5 до 10 дни през юни, юли и август са със средна температура над 15° С. Това определя краткия вегетационен период във високопланинските части. Той варира от 3 до 6 месеца, като над 2 000 м. надморска височина трае около 3 месеца.

Във високите части на Рила относителната влажност на въздуха най-често е в границите от 80 до 85 %. Най-сухи са студените, зимни месеци. Влажността е различна за северните и южни склонове на Рила. По южните склонове на планината валежите през зимата достигат до 22-25 % от годишната норма, докато по северните склонове са занижени. По западните и северни склонове максимумът на валежите е през пролетта и лятото, а по източните склонове – през зимата.

Трайно формиране на снежна покривка в зоните непосредствено над 1000 м надморска височина се наблюдава след 10-15 декември – за северните склонове, а за южните – след 20-30 декември. Снежната покривка се задържа средно 200-220 дни в годината, като за ниската зона на планината тя е най-дебела през февруари. Тогава средната месечна дебелина достига 20-30 см. А във високата зона – над 2 000 м. надморска височина – снежната покривка е най-дебела през март – 70-80 см. В най-високите части максималната дебелина на снежната покривка достига 200-240 см. Средната продължителност на периода с устойчива снежна покривка е 70-80 дни за надморска височина 1 200-1 300 м, а при надморска височина над 2 000 м. достига до 180-200 дни. Не са изключение ветрове със скорост 30-40 м./сек. (над 100 км./ч.), с предимно югозападна и западна ориентация. Северозападните и североизточните ветрове са по-умерени. Средната месечна скорост на вятъра по най-високите планински върхове достига 11-12 м./сек. В по-ниските части на средната месечна скорост се изменя от 1,2 до 2,5 м./сек., а в средната височинна зона от 2,5-3,2 м./сек. 


Водни запаси 

В Рила са изворите на Искър, Марица и Места. Много притоци на тези реки и на Струма също извират в Рила - Бели,Леви,Прав и Черни искър,Бяла и Черна места,реките Белишка,Благоевградска Бистрица и др.

Най-голямото по площ ледниково (Второто Смрадливо езеро, 24 ) езеро на Балканския полуостров е в Рила. Освен Седемте Рилски езера в нея се намират по-малко известните Вапски,Грънчарски,Казански и Манастирски,Маричини,Рибни и др

image image

 

Флора и фауна

В Рила растат

  • дървета - обикновен габър (Carpinus betulus), зимен дъб (Quercus petraea), обикновен бук (Fagus sylvatica), трепетлика (Populus tremula), бреза (Betula pendula), обикновена ела (Abies alba), бяла мура (Pinus peuce), Обикновен смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris) покриват планинските склонове между 1600 до 2000 м.
  • цветя - алпийска камбанка (Campanula alpina), планинско омайниче (Dryas octopetala), пролетна съснка (Pulsatilla vernalis), иглика.

Човешка дейност []

 

Население 

Разположени в подножието на Рила и икономически свързани с нея са градовете Белица,Белово,Благоевград,Велинград,Долна баня,Дупница,Костенец,Кочериново,Разлог,Рила,Самоков,Сапарева баня,Якоруда, селата Бараково,Стоб,Пороминово и многество села

 

Туризъм  image image Туристи в близост до връх Мусала

Началото на алпинизма в България е положено през 1921-22 г. с катерачески излети в Рила на членове на Юношеското туристическо дружество в град Самоков  Според същия източник в днешно време планината предлага възможности за алпийско, ледено и традиционно катерене по около трасирани 120 маршрута, съсредоточени в Северозападна и Източна Рила. Голяма част от планината е обхваната от национален парк "Рила", на територията на който се намират множество хижи и туристически пътеки. През Парка минават и два основни европейски туристически маршрута – Е4 и Е8. Възможности за пренощуване в Парка предлагат 17 туристически хижи с около 1500 легла, по-голямата част от които са стопанисвани от Български туристически съюз. Оформени са 8 главни входа на Парка. Поддържането на съоръженията за безопасност, зимната и лятната маркировка по туристическите маршрути са задължения на Дирекцията на Парка и с Български туристически съюз. В Парка се насърчава предимно пешеходния туризъм с цел ограничаване на негативното въздействие от престоя на много хора едновременно или за дълго време.

 

Промишленост 
  • Дърводобив
  • Електропроизводство - При язовир Белмекен и язовир Чаира е разположена каскадата Белмекен - сестримо - Чаира, която включва Павец Чаира,ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура.
  • Целулозно-хартиена промишленост - завод в град Белово
Бъдещи ползи и вреди от курортна дейност 

През 2006 г. възниква спор между природозащитници и инвестори във връзка с изграждането на огромен ски център “Паничище – Езерата – връх Кабул” . Предвижда се изграждането на кабинков лифт от Сапарева Баня и подобряването на хижа “Рилски езера” в хотел. Центърът, 10 пъти по-голям от ски зона “Банско”, трябва да включва 14 алпийски трасета, 27 нови писти с обща дължина 80 km, 21 ски съоръжения и множество нови хотели с капацитет максимално 4600 души плюс разширяване на базата на Паничище до макс. 8000 души. Компанията “Рила спорт” е готова да инвестира 30 млн. евро, а Община Сапареваа баня участва с апортни вноски. Освен ползата като цяло за развитието на туризма и спорта ,безспорна е и изгодата за икономическото съживяване на този иначе доста западнал район на страната,създаване на много нови работни места. Притесненията на природозащитниците са свързани с това, че проектираните писти се намират в лавиноопасни и вододайни зони, че в нарушение на законодателството се гради в национален парк и природен парк без разрешение от МОСВ, общественото обсъждане е недостатъчно, нарушават се предприсъединителните споразумения към ЕС, възможно е спиране на сертифицирането на Рила към мрежата “Панпаркс”. Антропогенните вреди вероятно ще се изразяват в: нарушаване на биологичното разнообразие (разкъсване и унищожаване на хабитатите на защитени видове, вкл. включени в Червената книга на България като врабчовата кукумявка и реликтния трипръс кълвач), обезлесяване и ерозия (сходна с тази, довела до обсъждане за изваждане на Пирин от Списъка с обекти на световното природното наследство на ЮНЕСКО).

 

 
Тагове:   Рила,


Гласувай:
2
0Предишен постинг

1. yuliya2006 - ЕЙ СЛЪНЦЕ ПОЗВОЛИ ДА ГО КАЧА КЪМ П...
01.09.2009 17:15
ЕЙ СЛЪНЦЕ ПОЗВОЛИ ДА ГО КАЧА КЪМ ПРОЕКТА

НА БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ - РИЛА
http://yuliya2006.blog.bg/poezia/2009/08/31/na-bylgariia-s-liubov-rila.389243

С ОБИЧ ДЖУЛИЯ БЕЛ
цитирай
2. noname2009 - :)
01.09.2009 18:26
Естествено,че имаш разрешение
цитирай
3. анонимен - buy generic online
27.02.2012 22:42
Hello! <a href=http://qqwfurosemion.webs.com#9152>furosemide advanced guestbook 2.4.2</a> <a href=http://tbqfurosemion.webs.com#3226>furosemide induced acute renal failure</a> <a href=http://bymfurosemion.webs.com#2995>furosemide without prescription</a> <a href=http://amcfurosemion.webs.com#3121>cheap generic furosemide New Jersey</a> <a href=http://ciyfurosemion.webs.com#4332>furosemide pills</a> <a href=http://ishfurosemion.webs.com#8399>furosemide without prescription</a> .
цитирай
4. анонимен - generic viagra 519 4256
17.10.2012 22:32
[url=http://buyviagraonlinemall.com/#17139]buy viagra online[/url] - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#16363>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#16486 buy viagra
цитирай
5. анонимен - payday loans online 395 6670
18.10.2012 04:10
[url=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#14431]payday loans online[/url] - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#7608>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#11975 payday loans online
цитирай
6. анонимен - платье крючком бесплатно
19.10.2012 00:57
Здраствуйте!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://mnogo-porno.net/user/broopeOpponee/>купить шорты в интернет магазине </a> кофты вязаные <a href=http://rasskazy-porno.ru/user/Icevevell/>боди рубашка купить </a> платья мода 2012 <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>love republic каталог одежды </a> свитера мужские ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://discounted-kamagra.blog.hr/>Kamagra Buy Online UK fast delivery </a> - Kamagra gold women : Buy Generic Kamagra Online without RX : <a href=http://super-kamagra.blog.hr/>Cheap Kamagra Online Order Kamagra now </a> - Cheap online Kamagra without a prescription
цитирай
7. анонимен - вечерне платье
19.10.2012 10:30
Здраствуйте!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://forum.bagusbike.com/member.php?action=profile&uid=32929>купить обувь катерпиллер </a> стильная молодежная одежда <a href=http://passion-hd-club.com/user/Draibadonia/>купить обувь саламандра </a> прямое платье <a href=http://dejavu.ua/>обработка платьев </a> модные женские джинсы 2012 ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://kamagra-paypal-online.blog.hr/>on line ajanta pharma Kamagra </a> - Super Online Kamagra Oral Jelly : Online Kamagra same day delivery : <a href=http://now-kamagra-100mg.blog.hr/>viagra Kamagra </a> - Order Generic Kamagra India discount
цитирай
8. анонимен - купить платье 2012 лето
19.10.2012 19:33
Доброго времени суток!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://file-extinguisher.com/user/Addedraffinet/>какие интернет магазины одежды </a> магазин молодежной одежды <a href=http://www.vokrugkoles.ru/user/Sibeflienna/>инсити одежда каталог украина </a> sk house одежда украина <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>купить джинсы турция </a> распродажа ... Всем пока рад был сообщить...
.:::.
<a href=http://buy-kamagra.blog.hr/>Generic Kamagra sales </a> - Kamagra UK price : online ordering Kamagra without prescription : <a href=http://cialis-tadalafil.webstarts.com/>Kamagra goedkoop </a> - Kamagra Oral Jelly 100mg check Kamagra groningen Kamagra soft tabs
цитирай
9. анонимен - платья осень зима
20.10.2012 02:59
Привет!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://blowjobgalaxy.com/user/reuchendraich/>одежда купить интернет магазин мужская одежда </a> интернет магазин верхней детской одежды <a href=http://www.musnews.ru/user/Tediodiva/>детский зимний костюм купить </a> каталоги одежды для девушек <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>магазин мужской бижутерии </a> купить женское белье ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://lowest-kamagra-prices.blog.hr/>Kamagra viagra Generica </a> - Order Kamagra UK : Kamagra Oral jel : <a href=http://kamagra-oral.blog.hr/>differemce between Kamagra and viagra </a> - Kamagra Oral Jelly australia Online pharmacy
цитирай
10. анонимен - buy generic levitra 19677
20.10.2012 11:17
<a href=http://orderlevitrahere.com/#titxy>cheap generic levitra</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#dvjiv >levitra 20 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#mrayn levitra online
цитирай
11. анонимен - viagra 200 mg 10630
20.10.2012 11:20
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#yrbdv>viagra online without prescription</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#nkahd >viagra 50 mg</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#yqezl viagra online without prescription
цитирай
12. анонимен - красивые пальто купить
20.10.2012 17:07
Доброго времени суток!Хотите купить одежду не выходя из дому? Тогда читайте новость - <a href=http://www.zubnoitehnik.ru/user/Snomielesmesk/>платья нины добрев </a> купить брендовую одежду <a href=http://study-books.info/user/Skendsheeds/>купить джинсы в москве </a> Купить бижутерию <a href=http://www.lamoda.kiev.ua/>где купить юбку </a> скидки в магазинах одежды ... Хороших Вам покупок!
.:::.
<a href=http://online-kamagra.blog.hr/>Kamagra tablets in pune </a> - Kamagra instructions : is Kamagra a prescription drug : <a href=http://buy-no-prescription-kamagra.blog.hr/>Kamagra Oral Jelly suppliers usa </a> - Kamagra Oral Jelly review america
цитирай
13. анонимен - cialis 10 mg 18190
21.10.2012 01:43
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#ilrbm>buy cialis</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#bjvft >cheap cialis</a> , http://ordercheapcialishere.com/#drbya cialis online without prescription
цитирай
14. анонимен - купить рюкзак в харькове
21.10.2012 01:57
Как дела?У меня есть хорошая новость Тогда читайте новость - <a href=http://halflife.0fees.net/user/Comewhorm/>платья с пышной юбкой </a> заколки для волос <a href=http://svelagolez.narod2.ru/>название интернет магазинов одежды </a> джинсы интернет магазин <a href=http://www.sexsmotret.ru/user/Heissewly/>купить обувь оптом от производителя </a> купить купальник ... Удачи Всем!
.:::.
<a href=http://kamagra-express-shipping.blog.hr/>discount sale Kamagra Cheap Online </a> - tablets in India Kamagra Oral Jelly : Oral Jelly review UK Kamagra pills : <a href=http://kamagra-now-online.blog.hr/>Oral Jelly australia Online Kamagra tablets </a> - Kamagra pill web tv
цитирай
15. анонимен - payday loans 487 17329
21.10.2012 19:50
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#8245>payday loan</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#9180>payday loan</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#1183 payday loan
цитирай
16. анонимен - buy kamagra 100mg 4701
21.10.2012 21:48
<a href=http://orderkamagranow.com/#vckrf>100mg kamagra</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#uufdr >cheap kamagra online</a> , http://orderkamagranow.com/#hglwn buy kamagra jelly
цитирай
17. анонимен - payday loans 608 21009
23.10.2012 11:30
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#10415>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#11256>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#510 payday loans
цитирай
18. анонимен - buy generic cialis 790 12291
23.10.2012 12:25
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#15309>buy cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#18123>cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#2385 generic cialis
цитирай
19. анонимен - buy cialis online 950 3528
23.10.2012 19:50
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#21057>buy cialis online</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#20203>generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#18619 buy generic cialis
цитирай
20. анонимен - generic levitra 11274
24.10.2012 11:15
<a href=http://levitrastorehere.com/#bzcsz>buy levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#ehihs >buy levitra online</a> , http://levitrastorehere.com/#xnnzc buy levitra online
цитирай
21. анонимен - generic viagra 9311
24.10.2012 11:17
<a href=http://viagrastorehere.com/#ruqre>buy viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#xzzkj >viagra online</a> , http://viagrastorehere.com/#okwbi buy viagra
цитирай
22. анонимен - buy kamagra online 10861
24.10.2012 22:32
<a href=http://kamagrastorehere.com/#zyaif>kamagra online</a> - <a href=http://kamagrastorehere.com/#lylcl >buy kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#frlab cheap kamagra
цитирай
23. анонимен - chieboobovino
25.10.2012 00:11
<a href=http://www.atgfortuna.co.cc/read_blog/52719/nike-nfl-t-shirtswww.wholesalejerseysinchina.com>cheap nfl jerseys</a>
<a href=http://insonya-webtv.com/read_blog/288837/cheap-nfl-nike-jerseyswww.jerseysbestwebsite.com>cheap nfl nike jerseys</a>
<a href=http://hemptube.es/members/vmrdbktz>nike nfl t-shirts</a>
<a href=http://chillaround.com/members/GlillUtivacig>cheap nfl jerseys wholesale</a>
<a href=http://almontemartinez.org/members/6ezhangy0093>wholesale nfl jerseys</a>

http://dantain.com/read_blog/140889/nfl-jerseys-chinawww.jerseysbestwebsite.com cheap nfl jerseys
http://sn.cybermoslem.net//blogs/viewstory/296239 nfl jerseys wholesale
http://salamchacha.net//read_blog/118660/nfl-jerseys-wholesalewww.jerseysbestwebsite.com cheap nfl jerseys
http://www.yeznet.com/blogs/posts/sprxgwqe cheap nfl jerseys wholesale
http://www.boob-tube.us/read_blog/107003/wholesale-nfl-jerseyswww.jerseysbestwebsite.com cheap nfl jerseys

<a href=http://titstick.com//read_blog/127537/nfl-jerseys-chinawww.jerseysbestwebsite.com>nfl jerseys wholesale</a>
<a href=http://www.myenemymyfriend.com/node/2866>nfl jerseys china</a>
<a href=http://www.silverfraction.com/node/446808>cheap nfl nike jerseys</a>
<a href=http://salvadorbook.com/blogs/viewstory/98828>nfl jerseys china</a>
<a href=http://www.videos.lilyjanecollins.com/read_blog/22525/cheap-nfl-jerseyswww.wholesalejerseysinchina.com>cheap nfl jerseys</a>
цитирай
24. анонимен - order levitra
25.10.2012 01:00
If you want to buy levitra use keywords http://onlinelevitrabuy.com/#1572 - buy levitra, <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#1215>cheap levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#9941 online
цитирай
25. анонимен - Ugg Boots Sale
25.10.2012 01:04
ttxydwqak
http://www.buybootugg.com/ Ugg Outlet
http://www.uggboots-discout.com/ Ugg Boots
http://www.cheapbootugg.com/ Uggs Outlet
http://www.uggboots-winter.com/ Ugg Outlet
http://www.winter-uggboots.com/ Uggs Outlet
http://www.uggbootsbuyalot.com/ Ugg Sale
http://www.backuggboots.com/ Uggs Sale
http://www.uggbootstoback.com/ Cheap Ugg
http://www.uggbootsaledollar.com/ Ugg Outlet
http://www.discountbootsale.com/ Uggs
http://www.shoesforwinter.com/ uggs outlet
http://www.bootsonline-ugg.com/ Ugg Boots Sale
http://www.bootoutletssale.com/ uggs outlet
zqibwbhon
<a href=http://www.buybootugg.com/#jnupvvyns>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#gtpddxung>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#exiidbtrl>Ugg Sale</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#axbuyrrti>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#ylzlrnpkb>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#gwhzqyyyb>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#kmrjcgbdy>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#povcfxsaz>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#utdeoipjb>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#gzncmiyqk>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#xangwhzbp>uggs for sale</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#vipopelrg>uggs for sale</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#dooumdxiy>uggs for sale</a>
ocmjzpfid
<a href=http://www.buybootugg.com/#flmfnezsa>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#ovgekbyio>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#gnsnjovas>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#cmfqxxhdg>Uggs Outlet</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#wflqjxqtg>Cheap Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#reabirrob>uggs for sale</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#hratiwgho>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#rzsrmglis>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#zbbhyctvt>Uggs Outlet</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#jruoflfbb>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#jbogpwtgn>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#uathrrizd>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#jnzaiffac>Uggs Sale</a>
цитирай
26. анонимен - Uggs Outlet
25.10.2012 11:46
djbvgiosg
http://www.buybootugg.com/ Cheap Ugg
http://www.uggboots-discout.com/ Ugg Sale
http://www.cheapbootugg.com/ Uggs Sale
http://www.uggboots-winter.com/ Cheap Ugg
http://www.winter-uggboots.com/ Cheap Ugg Boots
http://www.uggbootsbuyalot.com/ Uggs
http://www.backuggboots.com/ Ugg Sale
http://www.uggbootstoback.com/ Cheap Ugg
http://www.uggbootsaledollar.com/ Cheap Ugg
http://www.discountbootsale.com/ uggs for sale
http://www.shoesforwinter.com/ Ugg Outlet
http://www.bootsonline-ugg.com/ Cheap Ugg
http://www.bootoutletssale.com/ uggs outlet
wwljrijyx
http://www.buybootugg.com/#wejjndxnm - Ugg Sale
http://www.uggboots-discout.com/#whiumkovk - Uggs Sale
http://www.cheapbootugg.com/#hdldecota - Uggs Sale
http://www.uggboots-winter.com/#eaafyowmz - Ugg Outlet
http://www.winter-uggboots.com/#eiicqsnrf - Cheap Ugg Boots
http://www.uggbootsbuyalot.com/#awdmxnoyt - Ugg Boots
http://www.backuggboots.com/#gjrsdzpeg - Cheap Ugg Boots
http://www.uggbootstoback.com/#gtkqqssma - Ugg Boots Sale
http://www.uggbootsaledollar.com/#tsjuzvetz - Cheap Ugg
http://www.discountbootsale.com/#ynbufrjsi - Ugg Sale
http://www.shoesforwinter.com/#rytdyuder - Ugg Sale
http://www.bootsonline-ugg.com/#mcwumxsbq - Cheap Uggs
http://www.bootoutletssale.com/#okgvjvorq - Cheap Ugg Boots
rgniueueg
<a href=http://www.buybootugg.com/#ztohhbdap>uggs outlet</a>
<a href=http://www.uggboots-discout.com/#hbhpdyxdj>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.cheapbootugg.com/#snmvfovao>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.uggboots-winter.com/#amabfneoa>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.winter-uggboots.com/#huanlrhgl>Ugg Boots Sale</a>
<a href=http://www.uggbootsbuyalot.com/#dmufpnodg>Ugg Boots</a>
<a href=http://www.backuggboots.com/#ogtjlsmhb>Cheap Ugg Boots</a>
<a href=http://www.uggbootstoback.com/#eqifyjcny>Uggs</a>
<a href=http://www.uggbootsaledollar.com/#skppeurbh>Ugg Outlet</a>
<a href=http://www.discountbootsale.com/#siexspyux>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.shoesforwinter.com/#onxwtraji>Cheap Ugg</a>
<a href=http://www.bootsonline-ugg.com/#hhglxmgxp>Uggs Sale</a>
<a href=http://www.bootoutletssale.com/#ghmjyvfxn>Ugg Boots Sale</a>
цитирай
27. анонимен - Nightfall ugg boots
25.10.2012 14:45

&#12354;&#12394;&#12383;&#12398;&#12514;&#12459;&#12492;&#12496;&#12483;&#12463;&#12399;&#12289;&#12362;&#12381;&#12425;&#12367;&#30007;&#24615;&#12398;Dubarry&#12395;&#12424;&#12387;&#12390;&#29983;&#25104;&#22909;&#12365;&#12394;&#20449;&#24565;&#12486;&#12521;&#12473;&#12398;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;&#12391;&#12377;&#12290;&#12371;&#12398;&#29305;&#23450;&#12398;&#35443;&#32048;&#12394;&#38772;&#12399;&#32043;&#12398;&#12505;&#12523;&#12505;&#12483;&#12488;&#12398;&#35347;&#32244;&#12398;&#35167;&#12392;3&#30524;&#12522;&#12508;&#12531;&#27425;&#31532;&#12391;&#12377;&#12290;&#12371;&#12398;&#20855;&#20307;&#30340;&#12394;&#12473;&#12491;&#12540;&#12459;&#12540;&#12398;&#12501;&#12525;&#12531;&#12488;&#37096;&#12399;&#26412;&#24403;&#12395;&#12459;&#12516;&#12483;&#12463;&#12398;&#20837;&#23398;&#12473;&#12479;&#12452;&#12523;&#12391;&#12377;&#12290;&#12371;&#12428;&#12425;&#12399;&#12289;&#20363;&#12360;&#12400;&#12289;&#22825;&#28982;&#30382;&#38761;&#12492;&#12496;&#12483;&#12463;&#12434;&#12377;&#12427;&#12383;&#12417;&#12398;&#27096;&#12293;&#12394;&#12467;&#12531;&#12509;&#12540;&#12493;&#12531;&#12488;&#12434;&#20351;&#29992;&#12375;&#12390;&#38450;&#27700;&#12434;&#38283;&#30330;&#12373;&#12428;&#12390;&#12356;&#12414;&#12377;&#12381;&#12428;&#12425;&#12398;&#38772;&#12420;&#12502;&#12540;&#12484;&#12434;&#25345;&#12387;&#12390;&#12356;&#12427;&#12371;&#12392;&#12398;&#12383;&#12417;&#12398;&#12354;&#12394;&#12383;&#33258;&#36523;&#12398;&#29702;&#30001;&#12398;&#12383;&#12417;&#12289;&#36805;&#36895;&#12394;&#12489;&#12521;&#12452;&#12450;&#12454;&#12488;&#30952;&#12365;&#12477;&#12501;&#12488;&#12454;&#12455;&#12450;&#12434;&#25152;&#26377;&#12375;&#12390;&#12356;&#12427;&#20013;&#12391;&#12290;

<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>UGG&#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;&#26032;&#20316;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>&#12450;&#12464;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>&#12450;&#12464; &#12502;&#12540;&#12484;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;&#20154;&#27671;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>&#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488; &#12450;&#12464;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>&#12450;&#12464;&#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488;&#28608;&#23433;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12505&#12452&#12522&#12540&#12508&#12479&#12531-c-14.html>&#12450;&#12464; &#12505;&#12452;&#12522;&#12540;&#12508;&#12479;&#12531;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>UGG</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/&#12450&#12464-&#12463&#12521&#12471&#12483&#12463-&#12471&#12519&#12540&#12488-c-6.html>&#12450;&#12464; &#12463;&#12521;&#12471;&#12483;&#12463;&#12471;&#12519;&#12540;&#12488;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>UGG&#12502;&#12540;&#12484;</a>
<a href=http://www.ugbootsjapan.com/>UGG&#12502;&#12540;&#12484; &#28608;&#23433;</a>
цитирай
28. анонимен - cialis online 1439
25.10.2012 15:07
<a href=http://cialisstorehere.com/#ilbif>cheap cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#mymfg >buy cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#qhekv buy cialis online
цитирай
29. анонимен - Cheap Ugg
25.10.2012 17:25
<a href=http://www.bootssnowsale.com/#kwuilpeut>Uggs</a>
<a href=http://www.north-facedealers.com/#qutijnpmg>North Face Jackets</a>
<a href=http://www.cheapforboots.com/#rrdfjadsz>Ugg Boots Outlet</a>
<a href=http://www.canadagoosedoudoune.com/#duelljkqm>Canada Goose pas cher</a>
<a href=http://www.boothigh.com/#hruysouky>UGG Bailey Button Boots</a>

http://www.north-faceshell.com/ North Face Denali
http://www.cheapcanadagoosecoats.com/ Canada Goose Jackets
http://www.bootsmetbont.com/ Uggs Outlet
http://www.north-faceshelljacket.com/ North Face Denali
http://www.bootsgoedkope.com/ Ugg Boots Nederland

http://www.salesboot.com/#gerbrarny - Cheap Ugg Boots
http://www.bootsmetbont.com/#ssscskduw - Ugg Boots
http://www.bootscurrent.com/#mqoeaiuua - Uggs Kopen Online
http://www.bootsgoedkope.com/#mbvaigfeo - Uggs Kopen Online
http://www.boothigh.com/#zlqvawbpm - Ugg Boots Outlet
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: noname2009
Категория: Туризъм
Прочетен: 85663
Постинги: 9
Коментари: 43
Гласове: 88
Архив
Календар
«  Юни, 2018  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Блогрол
1. Pyce